Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


19 - Can Prat

Itinerari situat al Parc Natural del Montseny, al municipi de Gualba. Consta d'un total de 9 seccions, té una longitus total de 1719 metres i està situat a 539 metres. Els comptatges s'hi van realitzar des de l'any 1995 al 2006.

La comunitat vegetal es troba dominada per elements boscosos mediterranis, com alzinars amb roures, pinedes de pi pinyer, i també estepars d'estepa borrera, bardisses de roldor i seccions de prats de teròfits i fenassar.


Mostreig i sèrie de dades

Anys amb dades: 12 [1995-2006]
Espècies registrades: 78 (mitjana anual: 53)
Exemplars comptats: 38242.5 (mitjana anual: 3187)
Nombre de mostrejos: Reals: 335 - Estimats: 28

Variables climàtiques

Temp. mitjana anual: 13 ºC
Mitjana mínimes de gener: 0 ºC
Mitjana màximes de juliol: 28 ºC
Precipitació anual: 843 mm


Fenologia

Les barres mostren la mitjana anual de l'abundància (calculada com el nombre d'exemplars en 1000 m) pel conjunt d'espècies registrades a l'itinerari. La línia representa la mitjana anual del nombre d'espècies detectades en les diferents setmanes de mostreig.


Hàbitats

El gràfic mostra el recobriment de les diferents categories d'hàbitat en el conjunt de l'itinerari. En general, i des de l'any 2000, la caracterització botànica dels itineraris es fa un cop cada 6 anys. Pels itineraris que presenten més d'una caracterització podeu bescanviar el gràfic fent clic sobre l'any.

2006
2000Seccions

El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions. La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gràfic no disponible

Espècies aparegudes en aquest itinerari

Il·lustracions de Richard Lewington extretes de l'obra Tolman & Lewington (1997) Butterflies of Britain and Europe, traduïda i publicada en castellà per Lynx Edicions.

Canvieu de fitxa

Característiques

UTM10x10: 31T DG52
Província: Barcelona
Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Gualba
Regió: Muntanya i terra baixa mediterrànies
Espai protegit: Massís del Montseny

Número de seccions: 9
Longitud total: 1719 m
Longitud mitjana: 191 m
Alçada mitjana: 537 m

Participants: A Giró, J Jubany, M Tossas, S Viader
Patrocinador: PN Montseny

Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2020
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits