Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


113 - Sils

Itinerari situat al municipi homònim a l’espai protegit de l’Estany de Sils. Consta de 11 seccions i té una longitud total de 1625 m. Està situat a 66 m d’altitud. Els comptatges es realitzen ininterrompudament des de l’any 2010.


L’estació que passa per dins la cubeta de l’antic estany de Sils i per la seva vora. Això fa que les comunitats higròfiles hi siguin ben representades (herbassars de Magnocaricion, prats de dall...). Tot i així, en conjunt es tracta d’un itinerari força divers, amb presència d’altres formacions vegetals, com ara pastures, prats, bardisses, pollancredes i alzinar.


Mostreig i sèrie de dades

Anys amb dades: 10 [2010-2019]
Espècies registrades: 66 (mitjana anual: 51)
Exemplars comptats: 23760.5 (mitjana anual: 2376)
Nombre de mostrejos: Reals: 288 - Estimats: 12

Variables climàtiques

Temp. mitjana anual: 15 ºC
Mitjana mínimes de gener: 2 ºC
Mitjana màximes de juliol: 33 ºC
Precipitació anual: 723 mm


Fenologia

Les barres mostren la mitjana anual de l'abundància (calculada com el nombre d'exemplars en 1000 m) pel conjunt d'espècies registrades a l'itinerari. La línia representa la mitjana anual del nombre d'espècies detectades en les diferents setmanes de mostreig.


Hàbitats

El gràfic mostra el recobriment de les diferents categories d'hàbitat en el conjunt de l'itinerari. En general, i des de l'any 2000, la caracterització botànica dels itineraris es fa un cop cada 6 anys. Pels itineraris que presenten més d'una caracterització podeu bescanviar el gràfic fent clic sobre l'any.

2016
2010Seccions

El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions. La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gràfic no disponible

Espècies aparegudes en aquest itinerari

Il·lustracions de Richard Lewington extretes de l'obra Tolman & Lewington (1997) Butterflies of Britain and Europe, traduïda i publicada en castellà per Lynx Edicions.

Canvieu de fitxa

Característiques

UTM10x10: 31T DG72
Província: Girona
Comarca: Selva
Municipi: Sils
Regió: Muntanya i terra baixa mediterrànies
Espai protegit: Estany de Sils

Número de seccions: 11
Longitud total: 1625 m
Longitud mitjana: 147 m
Alçada mitjana: 66 m

Participants: A Mariné

Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2020
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits