Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


43 - Torà

Itinerari situat al municipi de Torà, a la comarca de la Segarra. Consta de 9 seccions, té una longitud total de 1069 metres i es troba a una alçada mitjana de 487 metres. Es va realitzar des de l'anu 2000 al 2007, i després s'ha recuperat el 2019.

Composat principalment per boscos de roure valencià, i diferents brolles: de romaní, de ruac, o amb dominància de trincola. També garrigues de coscoll i altres comunitats més ruderals hi són presents.


Mostreig i sèrie de dades

Anys amb dades: 9 [2000-2007, 2019]
Espècies registrades: 60 (mitjana anual: 38)
Exemplars comptats: 17745.5 (mitjana anual: 1972)
Nombre de mostrejos: Reals: 210 - Estimats: 46

Variables climàtiques

Temp. mitjana anual: 13 ºC
Mitjana mínimes de gener: -0 ºC
Mitjana màximes de juliol: 30 ºC
Precipitació anual: 492 mm


Fenologia

Les barres mostren la mitjana anual de l'abundància (calculada com el nombre d'exemplars en 1000 m) pel conjunt d'espècies registrades a l'itinerari. La línia representa la mitjana anual del nombre d'espècies detectades en les diferents setmanes de mostreig.


Hàbitats

El gràfic mostra el recobriment de les diferents categories d'hàbitat en el conjunt de l'itinerari. En general, i des de l'any 2000, la caracterització botànica dels itineraris es fa un cop cada 6 anys. Pels itineraris que presenten més d'una caracterització podeu bescanviar el gràfic fent clic sobre l'any.

2019
2007
2000Seccions

El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions. La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gràfic no disponible

Espècies aparegudes en aquest itinerari

Il·lustracions de Richard Lewington extretes de l'obra Tolman & Lewington (1997) Butterflies of Britain and Europe, traduïda i publicada en castellà per Lynx Edicions.

Canvieu de fitxa

Característiques

UTM10x10: 31T CG62
Província: Lleida
Comarca: Segarra
Municipi: Torà
Regió: Muntanya i terra baixa mediterrànies

Número de seccions: 9
Longitud total: 1069 m
Longitud mitjana: 118 m
Alçada mitjana: 487 m

Participants: M Miramunt, Q Muñoz

Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2020
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits