Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


162 - Alòs de Balaguer

Itinerari situat a l'espai protegit d'Aiguabarreig-Segre-Noguera Pallaresa, a la comarca de la Noguera. Consta de 10 seccions i té una longitud total de 1897 metres. Està situat a una alçada mitjana de 276 metres, i els comptatges es realitzen des del 2019.

El recorregut transcorre boscos de roure valencià i freixenedes, però el que abunda en moltes seccions són les brolles dominades per romaní, els fenassars i llistonars, vorades herbàcies xeròfiles, però també terrers i roques calcàries amb vegetació casmofítica.


Mostreig i sèrie de dades

Anys amb dades: 1 [2019]
Espècies registrades: 76 (mitjana anual: 76)
Exemplars comptats: 7994 (mitjana anual: 7994)
Nombre de mostrejos: Reals: 30 - Estimats:

Variables climàtiques

Temp. mitjana anual: 14 ºC
Mitjana mínimes de gener: -1 ºC
Mitjana màximes de juliol: 32 ºC
Precipitació anual: 531 mm


Fenologia

Les barres mostren la mitjana anual de l'abundància (calculada com el nombre d'exemplars en 1000 m) pel conjunt d'espècies registrades a l'itinerari. La línia representa la mitjana anual del nombre d'espècies detectades en les diferents setmanes de mostreig.


Hàbitats

El gràfic mostra el recobriment de les diferents categories d'hàbitat en el conjunt de l'itinerari. En general, i des de l'any 2000, la caracterització botànica dels itineraris es fa un cop cada 6 anys. Pels itineraris que presenten més d'una caracterització podeu bescanviar el gràfic fent clic sobre l'any.

2019Seccions

El mapa següent mostra el traçat de l'itinerari i la disposició de les diferents seccions. La fotografia de fons correspon a l'ortofoto 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gràfic no disponible

Espècies aparegudes en aquest itinerari

Il·lustracions de Richard Lewington extretes de l'obra Tolman & Lewington (1997) Butterflies of Britain and Europe, traduïda i publicada en castellà per Lynx Edicions.

Canvieu de fitxa

Característiques

UTM10x10: 31T CG24
Província: Lleida
Comarca: Noguera
Municipi: Alòs de Balaguer
Regió: Muntanya i terra baixa mediterrànies
Espai protegit: Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

Número de seccions: 10
Longitud total: 1897 m
Longitud mitjana: 189 m
Alçada mitjana: 276 m

Participants: F Turmo

Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2020
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits