Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


papallona zebrada (Iphiclides feisthamelii)

Una de les espècies més espectaculars de la nostra fauna, semblant a la papallona reina (Papilio machaon), però de coloració blanca amb vistoses ratlles negres i cues més llargues i acabades en punta blanca. Àmpliament distribuïda per Catalunya, ocupa un rang altitudinal molt extens i una gran varietat d’hàbitats. Recentment ha estat citada d’algunes localitats de Mallorca. A la vall d’Aran és substituïda per la papallona zebrada aranesa (I. podalirius), amb color de fons groguenc, considerada per alguns autors com una subespècie.

Espècie potencialment polivoltina, amb una generació primaveral (març-maig) i una generació estival (mitjan juny-agost) completes, i una segona generació estival parcial (setembre). Els exemplars de la generació primaveral són més petits i més foscos que els de les generacions estivals. Hiverna com a pupa.

Llegir més...


Fenologia

Aquest gràfic mostra el nombre mitjà d'exemplars vistos entre març i setembre en el conjunt d'itineraris del CBMS.

Gràfic no disponible

Preferències d'hàbitat

La preferència d'una espècie per un hàbitat es calcula com la densitat mitjana (promig anual del nombre d'exemplars en 100m) que presenta l'espècie en aquell hàbitat. Un cop s'ha calculat la densitat mitjana en cadascun dels hàbitats els valors obtinguts es transformen a percentatge per fer-los comparables. Cal tenir en compte que els valors de preferència d'hàbitat poden presentar biaixos deguts a la mida de la mostra emprada i a característiques particulars de les dades del CBMS, com per exemple abundàncies inusuals d'una espècie per motius aliens a l'hàbitat (abeuradors, fruita en descomposició, etc.).

Gràfic no disponible

Distribució altitudinal

Les barres representen l'abundància mitjana (promig anual del nombre d'exemplars en 100m) de l'espècie en rangs altitudinals de 200 m. Les línies representen el rang d'abundància (mínim-màxim). Passant per damunt el gràfic s'obté informació sobre els valors exactes d'abundància així com de mida de la mostra (nombre d'itineraris) amb què s'ha calculat la densitat mitjana en cada rang altitudinal.


Tendència poblacional

El gràfic mostra el model d'evolució de l'abundància a nivell regional pel període estudiat. S'assigna un valor de referència d'1 a l'any inicial (línia horitzontal) i a partir d'aquí es calcula la variació de l'abundància en el conjunt d'itineraris. Per més detalls sobre com s’ha calculat aquest índex adreceu-vos a l'apartat análisi de les dades.

Tendència de l'espècie: Regressió moderada

Mapes d'abundàncies i tendències

El mapa d’abundàncies mostra la mitjana anual del nombre d'exemplars (en 100 m) als diferents transsectes del CBMS al llarg de tota la sèrie de dades. Clicant sobre els punts d'aquest mapa podeu accedir a les fitxes d'itinerari. El mapa de tendències mostra la tendència de l'espècie en cadascun dels itineraris (les dades són provisionals). Clicant damunt els punts d'aquest mapa accedireu a la fitxa de l'espècie en itinerari. La taula agrupa les dades d'abundàncies i tendències i en permet l'ordenació.

Canviar de fitxa

Característiques

Nom llatí: Iphiclides feisthamelii
Família: Papilionidae
Nom comú: papallona zebrada
Sinònims: Reina zebrada
Codi BMS: papife

Il·lustració de Richard Lewington extreta de l'obra Butterflies of Britain and Europe, traduïda i publicada en castellà per Lynx Edicions. Làmina 2, pàgina 26.

Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2017
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits