Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web.
Considerem que, si continua navegant, n'accepta el seu ús. Obtenir més informació


Línies de recerca

Impacte dels canvis en els hàbitats sobre la biodiversitat

El canvi global que ens afecta no només suposa alteracions en el clima sinó també en els usos del sòl que configuren el paisatge. Les papallones responen ràpidament a les alteracions dels hàbitats i, en conseqüència, les dades del CBMS ens indiquen com la modificació del paisatge afecta la biodiversitat, tant a nivell regional com local. Aquest darrer aspecte té implicacions importants en la gestió dels espais naturals i, per tant, té un vessant aplicat evident.

En col·laboració amb diferents equips de recerca, s'han realitzat diverses anàlisis per quantificar quins són els efectes de la fragmentació, reducció i modificació dels hàbitats en les tendències poblacionals i en la diversitat de les papallones catalanes.

Des d'un punt de vista més aplicat, s'han elaborat indicadors d'hàbitat basats en les dades del CBMS, que permeten diagnosticar ràpidament i de forma senzilla els canvis que tenen lloc a nivell del conjunt de la comunitat com a resposta als canvis en els usos del sòl.

Les dades del CBMS han permès conèixer les preferències de les espècies al llarg d'un gradient des d'ambients tancats a ambients oberts, i entendre com es veuen afectades per fenòmens relacionats amb el canvi dels usos del sòl (p. ex. l'abandonament de prats i pastures i el consegüent augment de la massa forestal).

    Referències recomanades

  • Fernández-Chacón, A., Stefanescu, C., Genovart, M., Nichols, J.D., Hines, J.E., Páramo, F., Turco, M. & Oro, D., 2013 Determinants of extinction-colonization dynamics in Mediterranean butterflies: the role of landscape, climate and local habitat features. Journal of Animal Ecology, 83: 276-285
  • Herrando, S., Brotons, L., Anton, M., Páramo, F., Villero, D., Titeux, N., Quesada, J. & Stefanescu, C., 2015. Assessing impacts of land abandonment on Mediterranean biodiversity using indicators based on bird and butterfly monitoring data. Environmental Conservation. Doi: 10.1017/S037689215000260.
  • Marull, J., Otero, I., Stefanescu, C., Tello, E., Miralles, M., Coll, F., Pons, M. & Diana, G.L., 2015. Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality? Agroforestry Systems. DOI 10.1007/s10457-015-9808-8.
  • Oliver, T.H., Stefanescu, C., Páramo, F. & Roy, D.B., 2014. Latitudinal gradients in butterfly population variability are influenced by landscape heterogeneity. Ecography, 37: 863-871.
  • Stefanescu, C., Carnicer, J. & Peñuelas, J., 2011. Determinants of species richness in generalist and specialist Mediterranean butterfly: the negative synergistic forces of climate and habitat change. Ecography, 34: 353-363.
  • Stefanescu, C., Herrando, S. & Páramo, F. 2004. Butterfly species richness in the northwest Mediterranean Basin: the role of natural and human-induced factors. Journal of Biogeography, 31: 905-915.
  • Stefanescu, C., Peñuelas, J. & Filella, I., 2009. Rapid changes in butterfly communities following the abandonment of grasslands: a case study. Insect Diversity and Conservation, 2: 261-269.
Catalan Butterfly Monitoring Scheme 2020
Mapa del web | Política de cookies | Crèdits